Archive: May 19, 2017

Making Waves’ nye superlokaler

Making Waves trår til med ideflater i alle etasjene!

Kunstprosjekt hos Westerdals – fra hode til vegg til skjerm

Vi fikk den talentfulle tegneren Marius Loftum til å teste hvor detaljert man kan jobbe på ideflater, og deretter tok han bildet videre inn i photoshop.